You have no items in your shopping cart.

Fuji Xerox C3055DX A3彩色網路雷射印表機

註冊即可享三年保固 • 產品特色:A3列印網路分享10-25人工作環境
• 標準功能:A3 彩色列印
• 列印速度:35頁
• 列印解析度:600x6000 dpi
• 保固:3年到府收送
📣 辦公室大印量多功能機!
NT$67,901.00
NT$47,500.00
Manufacturer: Fuji Xerox
SKU: C3055DX